Nyhedsbrev 1, marts 2023

Nordbasens nyhedsbrev

VELKOMMEN...

Velkommen til Nordbasens nyhedsbrev. Du læser vores første nyhedsbrev målrettet kommunalt og statsligt regi. Nordbasen er et botilbud i Nordjylland målrettet de mest udsatte borgere, der ikke trives i traditionelle tilbud. Siden 2009 har vi specialiseret os i servicelovens §107 og §108, og vi tilbyder et unikt match med en individuelt tilrettelagt socialfaglig indsats.

På Nordbasen er vores vision at være Danmarks bedste og gøre drømme til virkelighed. Vores mission er at skabe en bedre fremtid i øjenhøjde med borgeren. Hvis du er interesseret i at høre mere om Nordbasen, og hvad vi kan tilbyde, er du velkommen til at ringe til Anette på tlf: 42 58 26 10 for en uforpligtende snak.

Nordlys ved Nordbasen. Foto: Iwona Rostocka

FRA MISTRIVSEL I RETSPSYKIATRIEN TIL POSITIV UDVIKLING PÅ NORDBASEN


Nordbasens mission er at skabe en bedre fremtid for udsatte borgere, og denne solstrålehistorie er et fantastisk eksempel på lige netop dét.

En af vores borgere fik for nogle år siden en behandlingsdom og endte i retspsykiatrien. Men han trivedes ikke og blev derfor tilbudt en bolig på Nordbasen – og nu går det ham helt anderledes. På Nordbasen fik borgeren en meningsfuld hverdag at stå op til og kom hurtigt i en positiv udvikling. Og i dag, halvandet år efter hans ankomst til Nordbasen, er hans behandlingsdom frafaldet.

Udgangspunkt i det enkelte menneske

Borgeren fortæller, at på Nordbasen har han kemi med de ansatte og føler sig anerkendt og imødekommet på lige fod med personalet. Derudover fortæller han, at han bliver inddraget i hverdagens gøremål og aktiviteter på Nordbasen, og at det har stor betydning for ham. Vi er enormt stolte af både vores personale og selvfølgeligt borgeren, der har arbejdet benhårdt for at komme i en positiv udvikling. Han er nu et skridt tættere på at blive fri af systemet, og derfor er denne historie samtidig et eksempel på, at når mennesker får det bedre, falder omkostningerne
for kommunerne og staten. Alt dette taler lige ind i Nordbasens ånd, hvor vi møder mennesket bag diagnosen og skaber en bedre fremtid i øjenhøjde med borgeren.

PÅ NORDBASEN ER DET BORGERNE, DER BESTEMMER

Som en del af et nyligt gennemført organisationsudviklingsprojekt i samarbejde med connec er vi på Nordbasen begyndt at lave spotmålinger. Når vi sætter os en mission om at skabe en bedre fremtid, er det nemlig yderst vigtigt, at vi spørger borgerne direkte for at finde ud af, om vi er på rette vej.

Det siger borgerne…
På Nordbasen arbejder vi ud fra Mental ABC med fokus på mental sundhed og meningsfuldhed i hverdagen. Vi er glade for at kunne offentliggøre de flotte
resultater fra vores første målinger. 

Vores første måling af borgertilfredsheden er fra august 2022. Her svarer 100 % af borgerne, at de harnoget at stå op til i deres hverdag på Nordbasen. 50 % svarer yderligere, at de har deltaget i fællesaktiviteter, mens de har boet på Nordbasen. Hertil udtaler en borger blandt andet:

”På tidligere bosteder var der ikke tid og heller ikke nok en-til-en-kontakt. Det er der her…
Her er du altid velkommen til at banke på.”

Vi er enormt glade for resultaterne, som også viser, at der er plads til forbedring. Derfor er disse målinger så værdifulde. Ved at spørge borgerne kan vi udvikle egen praksis ud fra virkelighedsnære målinger.

Er dit liv kommet i den retning, du ønsker, efter du er kommet på Nordbasen?

Vi når hele vejen rundt om borgeren…
Vi tænker det anderledes på Nordbasen – vi inddrager både borgere, pårørende og medarbejdere, når vi måler på tilfredshed. Da vi spurgte borgernes pårørende i december 2022, svarede 100 %, at Nordbasen i høj grad fremmer borgernes livskvalitet. Adspurgt, hvad der er særligt ved Nordbasen, svarer en pårørende:

”At Nordbasen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og at borgeren ikke skal rette ind efter en institutions regler.”