Nyhedsbrev 5, juni 2023

Nordbasens nyhedsbrev

IGEN EN BORGER I MARKANT POSITIV UDVIKLING PÅ NORDBASEN

Når vi får nye borgere på Nordbasen, er vores vigtigste opgave at få skabt stabilitet omkring borgeren, der ofte kommer med en fortid med meget ustabilitet. Og netop dette, kan vi se, bidrager til en hurtig positiv udvikling for vores borgere allerede kort tid efter, de er flyttet ind på Nordbasen.

PÅ NORDBASEN ER DET BORGERNE, DER BESTEMMER

Som en del af et nyligt gennemført organisationsudviklingsprojekt i samarbejde med connec er vi på Nordbasen begyndt at lave spotmålinger. Når vi sætter os en mission om at skabe en bedre fremtid, er det nemlig yderst vigtigt, at vi spørger borgerne direkte for at finde ud af, om vi er på rette vej.

I starten af året fik Nordbasen en ny kompleks borger, og i den forbindelse vurderede en intern psykiatrisk konsulent, at vi måtte forvente 6-12 måneder, før der ville være skabt stabilitet omkring borgeren. Efter blot tre måneder på Nordbasen kan vi imidlertid konstatere, at vi sammen har fået skabt tillid og stabilitet og sammen er begyndt at arbejde med borgerens mål og drømme. Da vi spurgte borgeren, hvad denne drømte om, var svaret, at borgeren aldrig havde prøvet at bade i havet før – men ville meget gerne. Og blot få uger senere, tog borgeren sit første dyp i havet en forårsaften i maj. Ikke nok med det har borgeren også fået job som frivillig på et katteinternat. Vi er meget stolte af denne borgers udvikling og styrke.

Hvorfor lykkedes Nordbasen, når ingen andre kunne?
På Nordbasen er en af vores kerneværdier, at vi kun ansætter personale, der virkelig vil borgerne. Og i dette eksempel ser vi, hvilken eekt det har på borgerne, at vores medarbejdere er dedikerede, ægte mennesker, der møder borgerne på lige fod og med en oprigtig interesse for mennesket. Vi tror på, at det er lige netop derfor, at vi lykkes med at få denne borger i en positiv udvikling på blot tre måneder. ”Borgerne reagerer positivt på at mærke, at personalet vil dem. De kan ikke nødvendigvis sætte ord på det, men de kan mærke, at nogen vil dem, og det viser de os ved, at borgerne til gengæld også vil personalet.” – Anette Jessen Myatt, daglig leder på Nordbasen.

En meningsfuld hverdag

Det er vigtigt for Nordbasen, at medarbejderne trives og finder arbejdet meningsfuldt. Derfor afholder vi medarbejdermålinger m.v., så de ansatte får indflydelse på deres dagligdag på Nordbasen.

På Nordbasen er vores medarbejdere vores allervigtigste ressource. Det er dem, der er med til at udleve vores mission og værdier, og det er dem, der hver dag gør et benhårdt og fantastisk stykke arbejde for at give vores borgere en bedre fremtid. Derfor gennemfører vi også løbende  medarbejdermålinger, personalemøder, samtaler m.v. for at sikre, at vores medarbejdere har det godt og trives i deres arbejde. I vores seneste medarbejdermåling fra januar 2023 spurgte vi vores medarbejdere, hvad der driver dem i deres arbejde, og her lyder svaret blandt andet: 

”Når det bliver sengetid, og jeg synes, jeg har gjort en forskel og tilført noget godt.”

Dette udsagn viser os, at meningsfuldhed er en vigtig faktor, og det taler yderligere ind i vores mission om at skabe en bedre fremtid. For at sikre, at vores medarbejdere finder arbejdet meningsfuldt, er det vigtigt, at de får indflydelse på Nordbasens dagligdag og udvikling. Til dette svarer en medarbejder:

”Da vi er samlet i personalelejligheden dagligt, er der mere sparring blandt personalet (…) snakke om en episode og dele erfaring med, hvad man selv har oplevet. Ledelsen kommer næsten dagligt og vil gerne dele ud af ansvarsområder.”

Når de ansatte får indflydelse på Nordbasens dagligdag og udvikling, tager de ejerskab for den gode arbejdsplads. På Nordbasen brænder vi for vores arbejde, og vi har en oprigtig interesse i vores borgere og vores vision og mission om at skabe en bedre fremtid og gøre drømme til virkelighed. Vi er enormt stolte af vores arbejdsplads og den forskel, vi gør.

OM NORDBASEN

Nordbasen er et botilbud i Nordjylland målrettet de mest udsatte borgere, der ikke trives i traditionelle tilbud. Vi er specialiseret i servicelovens §107 og §108 og tilbyder et unikt match med en individuelt tilrettelagt socialfaglig indsats.
På Nordbasen er vores vision at være Danmarks bedste og gøre drømme til virkelighed. Vores mission er at skabe en bedre fremtid i øjenhøjde med borgeren.
Hvis du er interesseret i at høre mere om Nordbasen, og hvad vi
kan tilbyde, er du velkommen til at ringe til Anette på
tlf: 42 58 26 10.